DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI TERIS CZ, s.r.o. IČ: 24842133

Společnost TERIS CZ,sro. nemá nic společného se společnostmi TERIS ,a.s., Teris Group,s.r.o. a Teris Tours, sro.,
za které vystupují pan Karel Dach a paní Jana Dachová. Společnost byla přejmenována a změnila sídlo i jednatele.
Zápis v Obchodním rejstříku není platný a bude do konce srpna vymazán.

Kontakt na společnost: info@teriscz.com